Do dnešného dňa, t.j. do 12.03.2020 ani jeden občan mesta Krompachy nie je v karanténe a ani nemal vykonané vyšetrenie na koronavírus s pozitívnym výsledkom.

Upozorňujeme občanov, že šírenie nepravdivých informácií je trestným činom!!!

 

 

Dôrazne žiadame občanov, aby nevyhadzovali ohorky z cigariet z balkónov bytových domov, taktiež na chodníky  a iné verejné priestranstvá.

Ak to budete dodržiavať, tak aj takýmto spôsobom môžeme  zabrániť šíreniu COVID – 19, ktorý sa šíri kvapôčkovou nákazou.

 

Na základe pokynov Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky Krízový štáb mesta Krompachy na zasadnutí dňa 9.3.2020 prijal opatrenia, ktoré sú súčasťou prílohy.