Návštevníci, ktorí si zakúpili vstupenky na divadelné predstavenie „Zlatá rybka“ dňa 28.03.2020, môžu zakúpené vstupenky vrátiť počas úradných hodín na MsÚ v Krompachoch, na oddelení školstva, kultúry a športu, č. d. 6. Predstavenie sa presúva na náhradný termín, o ktorom budeme verejnosť včas informovať.