Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva situáciu monitorujú a verejnosť bezodkladne informujú prostredníctvom médií, sociálnych sietí a svojich webových portálov, najdôležitejšie informácie sú zhrnuté na stránke MZ SR a na stránke ÚVZ SR:

https://www.health.gov.sk/Titulka

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

Kontakt Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves: 0903 639 070,  053/4170211