Impulzom Krompašskej vzbury bolo zníženie prídelu potravín pre zamestnancov vtedajších železiarní. Ťažko pracujúci ľudia dostávali na prídel múku, ako aj iné potraviny a práve zníženie mesačnej dávky múky na osobu a nekvalita  prideľovanej múky dohnali ženy robotníkov k štrajku, ktorý skončil tragicky.

Fabriku, ktorá bola na prelome 19. a 20. storočia najväčšou železiarňou v bývalom Uhorsku demontovali a o prácu prišlo takmer 2200 ľudí. Mesto postihlo obdobie biedy a mnohí boli nútení opustiť svoje rodiny a odísť za prácou inde.

Pri tejto príležitosti sa v Krompachoch konala pietna spomienka obetí Krompašskej vzbury na cintoríne pri hrobe krompašských martýrov a pri pamätníku na Družstevnej ulici.