Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukaz
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

Mesto Krompachy zverejňuje v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

podatelna@krompachy.sk