Mesto Krompachy v spolupráci s Maticou slovenskou a Rímskokatolíckym farským úradom v Krompachoch tradične pripravuje toto významné podujatie, ktorého sa pravidelne zúčastňujú nielen  krompašské základné a stredné školy, ale aj školy z okolitých miest a obcí.

Hlavnou myšlienkou podujatia je recitátorom a mladšej generácii priblížiť diela nielen Mikuláša Šprinca, ale aj diela ostatných predstaviteľov katolíckej moderny.

Tento rok sa súťažilo v desiatich kategóriách, z ktorých porota vybrala najlepších recitátorov. Tí najlepší si napokon z rúk primátorky mesta Ivety Rušinovej prevzali diplomy a knihy.