Mamičky ich dobre poznajú – sú malé, nenápadné a takmer vôbec nie sú vidieť. Zato už len pri myšlienke na nich naháňajú hrôzu a spôsobujú svrbenie celej hlavy aj tým, čo sa s nimi nikdy nestretli. VŠI! Vši poznali aj naši prapradedkovia a praprababičky. Z času na čas narobili a môžu narobiť aj dnes nemalé problémy v akomkoľvek kolektíve. Vôbec pritom neplatí, že tieto zvieratká sa týkajú a dotýkajú iba detí a ľudí s nízkymi hygienickými návykmi.

Kdeže tento problém je dosť pretriasaný aj v dnešnej dobe, či sú to materské, základné, alebo špeciálne školy, rozhodli sme sa do našej školy pozvať na prednášku o pedikulóze (zavšivavení) terénnych sociálnych pracovníkov z Mestského úradu v Krompachoch - Bc. Alenu Kalafutovú, Bc. Máriu Šomšákovú a Ivana Horvátha.

Naši žiaci sa na zaujímavej prednáške dozvedeli aj to, že voš vlasová žije v ľudských vlasoch v tesnej blízkosti pokožky, kde má dostatok tepla a potravy. Najčastejšie sa vyskytuje medzi detskou populáciou. Voš nedokáže skákať na väčšie ani menšie vzdialenosti. Šíri sa prostredníctvom napadnutých ľudí. Mimo vlasov neprežijú dospelé vši viac ako 24 hodín.

Voš je dlhá 2 – 4 mm, samička kladie denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňuje pevne k vlasu, tesne pri pokožke hlavy – to sú tzv. hnidy. Larvy aj dospelé vši sa živia krvou. Keďže bodnutie silne svrbí, núti postihnutého k škriabaniu, a tak možno do kože zaniesť aj bakteriálnu infekciu, čo môže spôsobiť až zahnisanie kože. Nie je to veru jednoduchá záležitost!

Ako zistíme, že sme jej majitelia?

  • silné svrbenie vo vlasovej časti hlavy
  • zväčšené lymfatické uzliny na krku
  • sivobiele hnidy vo vlasoch

Čo všetko sa deti dozvedeli na prednáške terénnych sociálnych pracovníkov v našej škole?

Liečba musí byť zameraná na dospelé vši aj hnidy rovnako. Dezinfekčný šampón, sprej či ďalšie vhodné preparáty sú voľne dostupné v lekárni. Pre úspešnosť liečby je potrebné presne dodržiavať návod na jednotlivých prípravkoch a liečbu o 6 – 12 dní zopakovať. Jedna staršia štúdia ukázala, že tento postup zvýšil úspešnosť liečby asi na 80 percent.

Na úplnú likvidáciu infekcie ošetrite dezinfekčným prípravkom aj hrebene a kefy, posteľnú bielizeň a používané šatstvo vyperte a vyžehlite.

Všeobecným predpokladom v prevencii zavšivenia je osobná hygiena, predovšetkým časté umývanie vlasov, pri výskyte vší okamžité ošetrenie hlavy a v kolektíve liečba všetkých detí, zdôrazňovali naši pozvaní hostia všetkým deťom…

Ako ďalej prizvukovalii naši prednášajúci, odvšivenie nie je len záležitosťou hlavy, ale týka sa aj šatníka, postelí a pozorného odsledovania celej rodiny. Ide o zdĺhavý proces, ktorý sa pri menšom zanedbaní môže objaviť znova. Preto je dôležité dbať na hygienu snažiť sa týmto problémom predísť.

Touto cestou dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie už spomínaným terénnym sociálnym pacovníkov, že prijali naše pozvanie na prednášku o pedikulóze.