Túto príležitosť sme využili na to, aby sme našim oslávencom prejavili úctu a vďaku za všetko, čo urobili pre naše mesto. Myšlienkami, spomienkami, spevom a pekným slovom sa jubilujúci Krompašania vrátili o niekoľko rokov späť a zaspomínali spoločne na dni mladosti.

Vzácnych hostí privítala aj primátorka mesta Iveta Rušinová, ktorá všetkým jubilantom zablahoželala a popriala im všetko najlepšie do ďalších rokov života. Príjemným spestrením programu bolo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Krompachoch.

Našim drahým jubilantom želáme veľa zdravia, šťastia a život naplnený pokojom.