- predajné stánky s rôznym sortimentom

- remeselné výrobky

- 12.12.2019 od 9:45 hod. zdobenie vianočných stomčekov detí ZŠ a MŠ v Krompachoch na Námestí slobody a o 10:30 hod. vyhodnotenie najkrajšieho vianočného stromčeka

- 12.12.2019 - 13.12.2019 od 14.00 hod. do 20.00 hod. Primátorský punč.

 
 
 
Vychutnajte si atmosféru vianočných trhov v kruhu rodiny a priateľov.