Uplynulý víkend sa v domácnostiach a kostoloch zapálili prvé adventné sviečky na adventných vencoch. Práve adventný veniec so štyrmi sviečkami je významným symbolom adventu a od nepamäti symbolizuje víťazstvo a kráľovskú dôstojnosť.

Príjemnú sviatočnú atmosféru na Námestí slobody podčiarkol svojim vystúpením krompašský spevácky zbor Cantica Christiana pod vedením Jána Lӧrinca. Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová privítala všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnostného aktu a vo svojom príhovore priblížila adventné obdobie ako aj históriu adventného venca. Následne pán farár Mgr. Jozef Palušák a pán kaplán Martin Bunda vykonali akt posvätenia adventného venca.

Zapálením prvej adventnej sviečky na adventnom venci sme vstúpili do obdobia pokoja a duchovnej prípravy na Vianoce.