Elektronická (e-mailová)  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Krompachoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:

jan.ivanco@krompachy.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia primátorke mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Volebné okrsky a volebné miestností v Krompachoch