Dátum konania udalosti: 16. 11. 2019 (sobota)

Čas konania: 17:00 hod.

Miesto konania: pred spomienkovou tabuľou osadenou v mestskom parku

 

 

Za  organizačný skupinu:
 

Marián Hojstrič v.r.,   Marta Míčeková v.r.,   Imrich Holečko v.r.