Od 11.11.2019 (pondelok) si môžete na MsÚ zakúpiť lístky na divadelné predstavenie Zabudnutý čert v podaní hercov z Divadelného sveta. Cena lístka je 2,-€. Po predstavení nás navštívi Mikuláš, ktorý deťom rozdá balíčky. Cena lístka je 2,-€.

Predaj lístkov: MsÚ Krompachy, Námestie slobody 1, č.d. 6, 053/4192219