Obstarávanie Zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Krompachy.

Zverejnené dňa: 30.10.2019