Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.10.2020

 

Bližšie informácie v prílohe.