"Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy"

vyvesená dňa: 7.10.2019

sňaté dňa: 22.10.2019