Záväznú prihlášku si môžete vyžiadať - email:  jan.ivanco@krompachy.sk

Bližšie informácie sú uvedené v organizačnom poriadku.