Celoslovenská súťaž mladých hasičov v brannom preteku

o „Putovný pohár predsedu Košického  amosprávneho kraja“

28.9.2019 (sobota)

na multifunkčnom ihrisku „POD OKRUHLISKOM“.

 

Program:
do 9:45 - príchod družstiev
od 10:00 - slávnostné zahájenie
od 10:15 - vykonanie disciplíny