9. októbra 2019 v čase od 07:30 hod. do 11:00 hod.:

- Robotnícka ulica – č.d. 2 – 17, 20, 22, 34

- ulica Stará cesta – č.d. 1, 2, 3, 5 – 27, 798

- Veterná ulica – č.d. 1, 3 – 5, 7 – 16, 18 – 20, 22 – 29, 42, 280

 

9. októbra 2019 v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod.:

- celá záhradkárska oblasť Radosť pod Plejsami

 

10. októbra 2019 v čase od 07:30 hod. do 11:00 hod.:

- celá Lesnícka ulica

- Kúpeľná ulica č.d. 0, 1 – 4, 6, 15, 16, 18, 20, 21, 31, 362, 411, 431, 444, 768

 -Kúpeľná 1160/5

10. októbra 2019 v čase od 11:00 hod. do 14.30 hod.:

- Družstevná ulica – č.d. 5, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 30, 34, 39, 41 – 44, 46, 47, 49, 60, 64, 68

 

22. októbra 2019 v čase od 07:30 hod. do 13.30 hod.:

- ul. Hornádska č.d. 1, 6, 31, 39, 41, 52, 55, 58-60, 64, 66, 68, 71, 72-74