P O Z V Á N K A

 

                    Mesto    Krompachy                     

    pri  príležitosti    

75. výročia Slovenského národného povstania

 

Vás pozýva

 

dňa 28. augusta  2019 (streda) o 15.00 hod.

 

pred budovu MsÚ na Námestí slobody k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. primátorka mesta