XII. ročník súťaže hasičských družstiev mužov a žien

o "Putovný pohár Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy"

 

24.8.2019

Areál Gymnázium Krompachy

 

Program:

10:30 hod. - príchod a prezentácia hasičských družstiev

10:45 hod. - nástup a otvorenie súťaže

11:0 hod. - zahájenie súťaže