Často potom dochádza k porozbíjaniu tohto skla, ktoré následne znečisťuje okolie a hrozí poranenie ľudí, ale i zvierat. Nebuďme ľahostajní k svojmu okoliu.  Nadrozmerné sklo okrem autoskla môže každý občan bezplatne odovzdať na zbernom dvore v Krompachoch.

Ďakujeme za porozumenie.