Prevádzkové hodiny počas letných prázdnin:

09:00 hod. - 20:00 hod.          alebo po dohode so správcom ihriska

 

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť rezerváciu ihriska u správcu multifunčného ihriska na tel. č.: 0917 833 367.

Poplatok za služby spojené s užívaním multifunčkného ihriska 0,50 € / os.