Vstupné 3 € / lístky v predpredaji na MsÚ, č. d. 6, tel. č.: 053 419 22 19.