Bližšie informácie sú uvedené v  Organizačnom poriadku XXVIII. Krompašského jarmoku pre rok 2019.