V posledných dňoch sa na rôznych facebookových stránkach spustila vlna nespokojnosti a kritiky ohľadom budovania pamätníka holokaustu na Mlynskej ulici. Pravdepodobne z nevedomosti alebo z nedostatku informácii vznikajú nedorozumenia, ktoré celý zámer mesta od začiatku realizácie postavili do negatívneho svetla. Dovoľujeme si hneď na začiatok stanoviska zdôrazniť, že na sídlisku JUH sa nebuduje betónové miesto, ktoré nebude rešpektovať charakter sídliska a na verejnosť bude pôsobiť rušivo. Našim cieľom je realizácia parkových úprav, kde si budú môcť nielen obyvatelia sídliska ale aj široká verejnosť oddýchnuť v tieni stromov, keďže na tomto mieste bude vysadených niekoľko desiatok kríkov a zelene. Toto miesto bude len doplnené o drevený pamätník holokaustu s rozmermi 1,5m x 1,5 x 2m vrátane novovybudovaného chodníka zo žulových kociek. Pamätník symbolizuje lásku dvoch mladých ľudí, ktorých láska sa zrodila v najkrutejších podmienkach v Osvienčime a jeho tvar bude symbolizovať pár spojených rúk.

Spravidla súčasťou každého sídliska sú aj rôzne parkové úpravy. Na našom sídlisku JUH sa už v minulosti vysadilo množstvo zelene, ktorá sa neujala a vysadené stromy skončili polámane či udupané. Zámerom mesta preto bolo a je vybudovanie zátišia, kde si budú môcť ľudia oddýchnuť a osadený pamätník bude len dotvárať toto priestranstvo.

V rámci diskusii na sociálnych sieťach je často vyčítaný aj nedostatok hracích plôch pre deti. Tento problém však mesto taktiež rieši a určite nie je pravdou, že zabúdame na naše deti a mládež. V záhrade Základnej umeleckej školy na ul. Mikuláša Šprinca v blízkej dobe vznikne centrálny detský park, ktorý bude strážený a pravidelne kontrolovaný. Na jeho vybudovanie získalo mesto časť finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu vlády SR. Na sídlisku JUH už bolo aj v minulosti zakúpené a osadené množstvo hracích prvkov za niekoľko tisíc eur a takmer všetky boli v krátkom čase zdemolované a zničené samotnými deťmi. Z tohto dôvodu bolo zámerom mesta vytvoriť 1 centrálny detský park, kde sa budú môcť stretávať a hrať deti pod dohľadom dospelej osoby. Ďalším priestranstvom, kde budú osadené hracie prvky bude „Areál“ medzi Hlavnou a Maurerovou ulicou a taktiež opravujeme oplotené ihrisko na ulici Trangusova – Hlavná 1,2, ktoré deti už dlhšiu nevyužívali a jeho súčasťou bude aj nové basketbalové ihrisko.  

Postupne budujeme a opravujeme detské ihriská v meste, ale nie vždy sa ich výstavba stretáva s pochopením obyvateľov žijúcich v blízkych bytových domoch. Preto sa snažíme skĺbiť parkové úpravy s hracími prvkami. Bohužiaľ, reakcie niektorých obyvateľov sú od samého začiatku realizácie akýchkoľvek prác negatívne. O zrealizovaní tejto stavby sme už verejnosť niekoľko krát informovali. Našou snahou bolo priestranstvo, ktoré je v súčasnosti nevyužívané, skultúrniť chodníkmi, výsadbou zelene, ale aj pripomenutím si smutnej histórie, ktorá je súčasťou dejín nášho mesta.