Z obsahu vyberáme: * Október - mesiac úcty k starším * Otvorený list primátorke mesta * Aké boli Dni mesta a Krompašský jarmok * Čo je nové v stolnom tenise * Okienko špeciálnej základnej školy * Vyberáme zo správy Mestskej polície za 1. polrok 2009 * Zhodnotenie letnej činnosti MO - JDS Krompachy * Záhradkárska poradňa * Receptár