Projekt mesta Krompachy bol v rámci odborného hodnotenia zaradený do verejného hlasovania.
Podporte SMS hlasom projekt "Spomienky na Krompachy". Hlasovanie je bezplatné a potrvá do 30. júna 2019.

LINK: https://www.gestopremesto.sk/hlasovan…/spisska-nova-ves/4889