Pri tejto príležitosti si deti a žiaci Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici, žiaci Základnej školy na Zemanskej ulici, mažoretky a žiaci Základnej umeleckej školy pripravili pre svoje mamičky kultúrny program, v ktorom sa predstavili so speváckymi a tanečnými vystúpeniami, hrou na gitaru, akordeón a divadelným predstavením.

Kyticu kvetov z folklórnych piesní a tancov uvili deti z DFS Krompašanček a záverečnou bodkou za programom bolo vystúpenie ĽH Kufer, mladých, talentovaných ľudí, ktorých spája láska k hudbe a folklóru a zároveň sú žiakmi Základnej umeleckej školy v Krompachoch.

Všetkým mamičkám želáme pevné zdravie, lásku svojich blízkych a veľa radosti zo svojich detí a vnúčat.