V našom meste sa triedený zber pre rodinné domy uskutočňuje podľa harmonogramu vrecovým systémom. Čiže v daný deň stačí vrece s odpadom položiť pred dom a zberová spoločnosť ho zoberie. Tým, že tieto odpady ukladáte ku kontajnerom pre bytové domy znižujete kapacitu zberu pre obyvateľov bytových domov, navyšujete náklady na zvoz pre mesto, ktoré musí dodatočne tieto odpady vyvážať, dávate možnosť vandalom, aby tento odpad porozhadzoval v okolí.

Preto Vás prosíme, aby ste zavedený systém rešpektovali. Kedykoľvek však môžete ešte využiť možnosť odovzdania triedených odpadov priamo na Zbernom dvore v Krompachoch.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.