Do tohtoročnej jarnej brigády sa zapojilo 214 žiakov a študentov základných a stredných škôl. Tí vyčistili najmä trávnaté plochy pod lesom a lesné turistické chodníky.

Žiaci Základnej školy na ulici Zemanská vyčistili lesné porasty v okolí Čardy, študenti Gymnázia sa zapojili do čistenia Líščieho vrchu. Žiaci Špeciálnej základnej školy vyčistili od plastových a sklenených fliaš les nad garážami „Pod skalkou“ a žiaci Základnej školy na Maurerovej ulici vyzbierali odpad vedľa panelovej cesty smerom na Plejsy.

Priľahlé ulice v smere na železničnú stanicu a trávnaté porasty  zbavili neporiadku žiaci Základnej školy na ulici SNP a študenti Súkromnej spojenej školy Eduram vyčistili okolie školy pod Bačovým vrchom.

Plastové a sklenené fľaše, plechovky, pneumatiky, stavebný odpad a iné. To všetko bolo súčasťou niekoľko desiatok vriec odpadu, ktoré spoločne vyzbierali žiaci našich škôl. 

Touto cestou chceme žiakom a študentom miestnych škôl vyjadriť veľké poďakovanie za ich pomoc pri skrášlení okolitých lesov a veríme, že ľudia, vyvážajúci odpad do lesa si uvedomia, že týmto činom škodia nielen prírode, ale aj všetkým ostatným.