Stavanie mája spojené s odomykaním fontán:

30. apríl 2019 (utorok) od 19.45 hod. na Námestí slobody

Prvomájové posedenie pri hudbe:

1. máj 2019 (streda) od 15.00 hod. Penzión Piller Kaštieľ; o zábavu sa postará hudobná skupina Silver Music