Mesto Krompachy Vás pozýva

na VII. ročník Trhu kvetov a zelene,

ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019.