Na Lorencovej ulici oproti kaplnke pri Slovinskom potoku prebieha výstavba prvého odpočívadla v rámci stavby.

Na tomto odpočívadle budú umiestnené tri lavičky, informačná tabuľa, stojany na bicykle a kôš na odpadky. Plocha bude zo zámkovej dlažby.

Druhé odpočívadlo bude na konci Baníckej štvrte pred križovatkou s cestou III/3255. Na tomto odpočívadle bude aj prístrešok.

Tretie odpočívadlo je realizované pri poslednej autobusovej zastávke na Doline.

Ďakujeme za trpezlivosť pri prechádzaní a obmedzovaní premávky v týchto úsekoch.

 

Informácie o projekte