Na tento účel bol zakúpený aj zametací stroj, ktorý je už využívaný na čistenie chodníkov.