Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ktorý je uverejnený na webovom sídle Mesta Krompachy.  

Zimnú údržbu miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, ktorých rozmer umožňuje prejazd techniky zabezpečuje pre mesto  spoločnosť Ekover, s.r.o.. K dispozícii je traktor, Multicar, vozidlo Ladog a sypač Liaz.

Pracovníci Mestského úradu zabezpečujú len zimnú údržbu užších chodníkov, kde technika nemôže prejsť. Do týchto činností zapájame aj 34 aktivačných pracovníkov a pracovníkov menších obecných služieb. V minulosti bol počet aktivačných pracovníkov vyšší, takmer 100 – 120,  avšak  v súčasnosti ich počet rapídne poklesol. K dispozícii máme málo pracovníkov, ktorí sú schopní zvládnuť namáhavú zimnú údržbu. Jednotlivé pracovné skupiny Mestského úradu Krompachy sú v pohotovosti aj počas víkendov v čase od 7,00 hod do 19,00 hod..  Zimná údržba sa začína pri vytvorení celoplošnej snehovej vrstvy od 3 cm a intenzívnom snežení, prípadne pri výskyte celoplošnej poľadovice.

Postupne sú v zime udržiavané najprv najfrekventovanejšie cesty a chodníky, následne cesty a chodníky s nebezpečným sklonom a schody, kde hrozí väčšie riziko.

To v praxi znamená, že do dvoch hodín od vyhlásenia nástupu dispečerom spoločnosti Ekover, s.r.o. sa najprv upravujú cesty:

Ulica SNP  po železničnú stanicu a  Ulica 29. augusta okolo Kovohút a Hornádska k spoločnosti SEZ, a.s..

Následne sa upravuje Námestie slobody, Hlavná, M. Šprinca, Lorencova, Mlynská a Slovinská. Pri čistení  chodníkov postupujeme v poradí Hlavná ulica, Námestie slobody, chodníky v parku a sídliská Mier a  Juh. Podľa Operačného plánu zimnej údržby sú do štyroch hodín udržiavané cesty na uliciach Cintorínska, Maurerova, Poštová, Trangusova, Štúrova, Partizánska, Horská, Turistická, Sadová, Robotnícka, Veterná a chodníky na ulici SNP, Mlynskej a Slovinskej.

Cesty a chodníky na uliciach Kúpeľná, Lesnícka, J.Barč-Ivana, Banská, Banícka štvrť pred nemocnicou, Dolina, Rázusová, Družstevná, kpt. Nálepku, J. Jesenského, Stará Maša a Hornádska sú udržiavané do ôsmych hodín od vyhlásenia dispečerom. Čas údržby závisí od poveternostných a dopravných podmienok.

Spoločnosť  Ekover s.r.o. zabezpečuje pre zimnú údržbu aj uloženie posypového materiálu na dohodnuté miesta, kde sú cesty a chodníky s vyšším sklonom a k schodom. Tento posypový materiál je využívaný na údržbu chodníkov, schodov a prístupových ciest. V prípade potreby ho však môžu využiť aj občania.

Mesto Krompachy pre čo najrýchlejšie zabezpečenie odhŕňania snehu dokúpilo radlicu na motorovú kosačku a posypový vozík.

Ubezpečujeme všetkých občanov, že Mesto Krompachy a  spoločnosť Ekover, s.r.o. sa snažíme urobiť maximum pri zimnej údržbe.  Avšak nie je možné zabezpečiť odpratávanie snehu na všetkých cestách, chodníkoch a verejných priestranstvách zároveň.

Prosíme našich občanov a podnikateľské subjekty o pochopenie a trpezlivosť. Aj keď sme si vedomí, že novým zákonom prešla povinnosť čistiť verejné chodníky na mesto, chceme Vás  všetkých  poprosiť  o pomoc  pri čistení chodníkov pri Vašich bytových a rodinných domoch, ako aj prevádzkach. Spoločným úsilím urýchlime prechodnosť chodníkov v meste a zároveň pomôžeme sebe, ale aj ostatným chodcom. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí zvládnuť aj veľmi náročné situácie v zimnej údržbe k spokojnosti všetkých.