Mesto Krompachy v spolupráci s Maticou slovenskou a Rímskokatolíckym farským úradom v Krompachoch tradične pripravuje toto významné podujatie, ktorého sa pravidelne zúčastňujú nielen  krompašské základné a stredné školy, ale aj školy z okolitých miest a obcí. Jubilejného pätnásteho ročníka sa okrem domácich recitátorov zúčastnili aj školy zo Sloviniek, Spišských Vlách, Spišského Hrušova, Smižian, Richnavy, Margecian, Jakloviec, Gelnice a Nálepkova.

Súťaž je každý rok vysoko pozitívne hodnotená a u recitátorov z okolitých miest a obcí obľúbená. Tento jubilejný ročník nebol žiadnou výnimkou. Do súťaže sa zapojili žiaci z 19 základných a stredných škôl Košického kraja. Porota napokon vybrala tých najlepších, ktorí boli odmenení knihou a z rúk primátorky mesta Ivety Rušinovej si prevzali diplomy.