Vážení spoluobčania,

jeseň je jedným z najrozprávkovejších období.

Každé ráno, keď sa zobudím, pohliadnem z ktoréhokoľvek okna v byte a vidím tu krásu. Celé naše mesto je obklopené lesmi. Nie každému človeku je dožičené žiť v meste a zároveň uprostred hôr. V každom ročnom období je naša príroda krásna, avšak najviac sa teším na jeseň, kedy sú stromy pestré ako nikdy. V septembri sú niektoré stromy síce ešte zelené, ale keď sa zahľadíte poriadne, je tam jasná farebnosť. Začína sa obdobie plné farieb a padajúceho lístia. Podľa povery má padajúce lístie svoje čaro. Každý list, ktorý chytíte kým padá zo stromu na zem, vám prinesie šťastie. Síce nie v tom mesiaci, ale až v ďalšom roku. Zberáme, zavárame a spracúvame úrodu. Poďakujme prírode za všetko, čo nám dala. Užime si ešte teplé septembrové dni na vychádzky do prírody, zbierajme huby, bylinky.

Vážení a milí občania,

tohtoročné leto mnohých nabádalo k leňošeniu, pretože úmorné horúčavy lámali dlhodobé rekordy. Teploty vzduchu na Slovensku dosahovali porovnateľné hodnoty, na aké sú zvyknutí dovolenkári v Grécku alebo v Turecku. Na mestskom úrade aj napriek tomu, že väčšina zamestnancov čerpala dovolenky, sme si nemohli dovoliť leňošenie. Bolo potrebné ukončiť stavebné práce na rozostavaných objektoch, prípadne začať s realizáciou nových stavieb z dôvodov čerpania eurofondov, alebo z prevádzkových potrieb mesta. Tak, ako sa to už stalo zvykom, dovoľte mi, aby som v krátkosti urobila odpočet našej práce počas tohto leta v prospech mesta a najmä Vás.

1. Rekonštrukcia predstaničného námestia - stavba bola financovaná z prostriedkov KSK a z vlastných zdrojov mesta.

Celkové náklady na stavbu: 260 000 €

Dotácia z KSK: 235 000 €

Vlastné finančné prostriedky mesta: 25 000 €

Stavba sa začala realizovať v druhej polovici apríla. Ukončenie predpokladáme v septembri, najneskôr v októbri tohto roka.


2. Hasičská zbrojnica -
stavba financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu - Ministerstva vnútra a vlastných zdrojov

Celkové náklady na stavbu: 50 352 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu: 30 000 €

Vlastné finančné prostriedky mesta: 20 352 €

3. Rekonštrukcia budovy ZUŠ na ul. Mikuláša Šprinca - rekonštrukcia sociálnych zariadení a prestavba tried na tanečnú miestnosť pre mažoretky - stavba bola financovaná len z vlastných zdrojov mesta.

Celkové náklady na stavbu: 37 879 €

4. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v dome kultúry - stavba je financovaná len z vlastných zdrojov mesta.

Celkové náklady na stavbu: 40 089 €


5. Rekonštrukcia prechodov pre chodcov v meste - stavba financovaná z dotačných prostriedkov Ministerstva vnútra a z vlastných zdrojov mesta.

Celkové náklady na stavbu: 37 588 €

Dotácia: 30 209 €

Vlastné zdroje mesta: 7 379 €

6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.

Stavba financovaná len z vlastných zdrojov mesta.

Zrealizovanie nových asfaltových povrchov na uliciach Slovinská, mostík a spojnica medzi Mlynskou ul. a Zemanskou ul., oprava chodníkov na Lorencovej ulici a Trangusovej ul., prístupová komunikácia k bytovému domu na Maurerovej č. 32, 33.

Celkové náklady na stavbu: 47 704 €

Vysprávky výtlkov v miestnych komunikáciách: 25 000€

Vodorovné značenie miestnych komunikácií (prechody pre chodcov): 3 000 €


7. Výstavba vodovodu na cintorínoch -
stavba financovaná výlučne z vlastných zdrojov v meste

Celkové náklady na stavbu: 30 195 €


8. Rekonštrukcia Železiarenského hámru na Starej Maši 2.etapa
– stavba financovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR a vlastných zdrojov mesta.

Celkové náklady na stavbu: 47 630 €

Dotácia: 20 000 €

Vlastné zdroje mesta: 27 630 €

V tomto roku ešte pripravujeme na realizáciu tieto akcie:

  • výstavbu detského ihriska na Hlavnej stred - vlastné zdroje mesta vo výške 8 900 €,
  • realizáciu parkoviska na ul. Maurerovej - vlastné zdroje vo výške 35 750 €,
  • opravu schodov smerom od Termokomplexu na Maurerovu ulicu, vrátane chodníka - vlastné zdroje vo výške: 15 000 €,
  • rekonštrukciu Železiarenského hámru na Starej Maši 3. etapa – dotácia vo výške 13 300 €, vlastné zdroje vo výške 4 505 €,
  • výstavbu cyklistického chodníka smerom na Slovinky - dotácia vo výške 96 601 €, vlastné zdroje vo výške 5 084 €.

V súčasnosti máme už schválené dotácie na tieto stavby:

• rekonštrukcia Materskej školy na  Robotníckej ulici,
dotačné prostriedky sú vo výške: 286 425 €,
vlastné zdroje mesta vo výške: 15 057 €,

• oprava športového areálu pod Maurerovou ulicou,
dotačné prostriedky sú  vo výške: 348 570 €,
vlastné zdroje mesta vo výške: 18 345 €.
V prípade, že sa v tomto roku ukončí výber dodávateľa na obe stavby, začiatkom roka 2019 sa začne s ich realizáciou.

Chcem Vás zároveň informovať, že taktiež v týchto dňoch prebieha územné a následne stavebné konanie na úpravu priestranstiev a vybudovanie parkovísk na Hlavnej stred. Projektová dokumentácia je už spracovaná a na budúci rok sa môže začať s realizáciou týchto stavieb, predpokladané stavebné náklady na túto investíciu sú zhruba v sume 100 000 €.Verím, že na budúci rok sa tieto finančné prostriedky v rozpočte nájdu. Projektové dokumentácie sú zverejnené na webovej stránke mesta. Podrobnejšie o týchto stavbách napíšem v ďalšom čísle Krompašského spravodajcu.
V súčasnosti sa taktiež pripravuje výstavba obchodného centra LIDL na Trangusovej ulici. Prebieha územné konanie. V roku 2019 sa začne s jeho realizáciou.

 

Vážení spoluobčania,

v meste je potrebné ešte veľa postaviť, opravovať a vylepšovať. Som rada, že sa nám v tomto roku opätovne podarilo niečo robiť. Snažíme sa s celým vedením a zamestnancami MsÚ získať čo najviac dotačných finančných prostriedkov pre toto mesto a pre Vás, aby to nezaťažovalo rozpočet mesta. Všetky tohtoročné aktivity si nevyžadovali požičiavanie finančných prostriedkov z bankových inštitúcií. Všetko sme zvládli z dotačných prostriedkov alebo usporených mestských peňazí. V tomto roku sme prestavali 315 000 € (t. j. 9 489 690 Sk) dotačných prostriedkov. Z mestských peňazí sme použili 226 558 € (t. j. 6 825 286 Sk). Tak, ako som Vás už vyššie informovala, mesto má schválené ďalšie finančné prostriedky z európskych fondov a štátneho rozpočtu vo výške 744 896 € (t. j. 22 440 737 Sk), ktorých čerpanie začneme v tomto roku a ukončíme v nasledujúcom roku. Zároveň sa snažíme oslovovať rôzne firmy, aby v meste otvorili svoje prevádzky, ale naozaj to nie je ľahké. Podarilo sa nám v spolupráci s Ministerstvom vnútra zabezpečiť v meste stolársku dielňu, v ktorej v súčasnosti pracuje cca 20 zamestnancov. V priebehu krátkej doby spoločnosť BPS Slovakia začne do mestského priemyselného parku postupne sťahovať výrobu. Verím, že sa v našich priestoroch zamestnajú ďalší zamestnanci tak, ako to bolo investorom, ktorý má prenajaté naše haly sľúbené.

Milí spoluobčania, prajem Vám krásnu a farebnú jeseň, pretože aj babie leto má svoje čaro. Teším sa na stretnutie s Vami.

S úctou              

Ing. Iveta Rušinová