Orez a odvoz drevín bude vykonávaný postupne aj na ďalších uliciach v meste podľa potreby