Mesto do opráv zahrnulo aj výmenu všetkých vchodových dverí, nové omietky a úpravy podlahy. Samotná rekonštrukcia pozostávala z dvoch etáp. Prvá etapa zahŕňala opravu strechy, osadenie nových bleskozvodov, nové elektrické rozvody a ozvučenie v divadelnej sále. V rámci druhej etapy, „Modernizácia Domu kultúry“ sa opravila podlaha v divadelnej sále, nový podhľad, či javisková opona a riešila sa aj modernizácia šatní pre účinkujúcich. Šatne so sprchami a sociálnymi zariadeniami budú v najbližšej dobe vybavené aj nábytkom. Mesto bude môcť umelcom ponúknuť šatne na úrovni, za ktoré sa nemusí hanbiť a široká verejnosť získa priestor, kde bude opäť realizovať kultúrny život.