Medzi nezvyčajnými chlapčenskými menami sa objavili aj mená ako Ricardo, Zachej, Ilarion, Omar, Izák, Bryan, Esteban, Emir, Kemal, Demir,  Ryan, Osvaldo, Diego, León, Axel, Mojžiš, Abrahám, či Justin.

Nielen u chlapcov, ale aj u dievčat nastal trend udomácňovania sa netradičných mien. Do matričnej knihy boli zapísané aj mená ako Tarja, Aisha, Kaya,  Sandhya, Febrónia, Elizabeth, Lesia, Nihad, Melisa, Lilly, Ester,  Aimi,  Zara, Salome, Cansu, Zeina, Corinne, Cynthia, Allyson,  Yasemin, Stacy, Ashley.

Medzi ďalšími netradičnými menami sa objavili napríklad Peyton, Hannah, Jenifer, Felicia, Esmeralda, Shayana, Leyla, Charlotte, Noemi, Prea, Nelly, Zeynep a Elif.

Ak sa niektorí rodičia rozhodnú dať svojmu dieťaťu netradičné meno, jeho skutočnosť si môžu overiť aj na príslušnom Matričnom úrade ešte pred narodením dieťaťa. Pracovníčky Matričného úradu upozorňujú, že do matričnej knihy a rodného listu je možné zapísať len také meno, ktoré sa nachádza v medzinárodnom zozname mien. Existenciu mien s ktorými sa pracovníčky krompašskej matriky doposiaľ nestretli, si pred zapísaním musia overiť online (www.babynameworld.com).

V prípade, že sa dané meno nenachádza v medzinárodnom zozname, je povinnosťou rodičov predložiť príslušnému Matričnému úradu doklad, že nimi vybrané meno v určitom štáte skutočne existuje a zdokladujú aj úradnú podobu tohto mena.