S príchodom júna a s tým súvisiaci koniec školského roku žiaci ZŠ Zemanská ul. popri školských výletoch sa vybrali do Martina na poznávaciu exkurziu. Veď o našom slávnom rodákovi J. Barčovi Ivanovi , významnom dramatikovi , ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli 1. mája, teoreticky vedeli dosť, preto ísť po jeho životných stopách bolo naozaj zaujímavé. Vďaka sponzorovaniu miestnej pobočky MS, ktorá čiastočne prispela k realizovaniu tejto exkurzie, naši žiaci mohli navštíviť novú budova MS, kde z úst p. Bukovenovej sa dozvedeli historické fakty o vývine nášho národného diania. Na Národnom cintoríne vzdali úctu J. Barčovi Ivanovi, ktorého pamätná tabuľa je na našej škole.

Hovorí sa: Pokiaľ nepoznáš históriu svojho národa, ako keby si nežil. Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť a to v súvislosti s poznaním a výučbou je to najúčinnejšie.