Súčasťou víkendov ale najmä sviatkov je zvýšený objem komunálneho odpadu, plastov, kartónov, či skla, ktorí sa povaľuje pri kontajneroch. Takto „vyhodený“ odpad pôsobí pre svoje okolie nelichotivo a zvlášť, ak sa odpadu „zmocnia“ niektorí občania. Vtedy sú odpadky všade naokolo, len nie tam, kde patria.

Kým mnohí ľudia pokojne sviatkovali, pracovníci spoločnosti Ekover, s.r.o. odvážali odpad aj počas sviatkov. Už v Prvý sviatok vianočný bol zabezpečený odvoz komunálneho odpadu z domácností aj z kontajnerov na sídliskách od jednotlivých bytových domov. Odvoz odpadu bol zabezpečený aj na Nový rok, teda v prvý sviatočný deň v roku. Taktiež počas celých sviatkov aktivační pracovníci každé ráno upratovali v okolí kontajnerov na sídliskách.
Na webovom sídle mesta bol zverejnený oznam o zbere odpadu počas sviatkov. Aj napriek tomuto oznamu sa našli ľudia, ktorí ho nerešpektovali a svojimi zaparkovanými autami neumožnili pracovníkom spoločnosti Ekover, s.r.o. prístup ku kontajnerom. Takýmto spôsobom nebolo možné vysypať odpad zo všetkých lokalít v meste.

Niektorí občania si neuvedomujú, že neporiadok si robia aj vlastným pričinením. Do kontajnerov vyhadzujú celé vrecia s odpadom, pričom sme už niekoľkokrát upozorňovali na túto skutočnosť, že odpad z igelitových vriec je potrebné do kontajnerov vysypať. Igelitové vrecia s odpadom sú priam lákadlom pre niektorých občanov, tzv. „triedičov“. Tí najmä vo večerných, či nočných hodinách odpad z vriec vyberajú a roztrhané vrecia sa tak povaľujú nielen v okolí kontajnerov, ale po celom meste.

Medzi najčastejšie odpadky, ktoré ľudia odhadzujú na chodníky a trávniky sú ohorky cigariet. Ohorky sú odpad ako ktorýkoľvek iný a niektorí fajčiari považujú ich odhodenie na verejné priestranstvo za „normálne a bežné“. Touto cestou chce mesto vyzvať o dôslednosť aj fajčiarov, ktorí hádžu ohorky cigariet (viď obrázok) priamo pod okná a balkóny bytových domov. Ohorky cigariet v žiadnom prípade nepatria na zem, veď ani doma by si fajčiari nedovolili odhodiť ohorok na podlahu. Vážení fajčiari, prosíme Vás, nerobte to!!! Nielenže to zle vyzerá, ale na trávnikoch sa hrajú naše deti a prečo by sa mali hrať na  kope „špakov“?
Novoročné ráno odhalilo na sídliskách, či v meste ďalšie prekvapenia v podobe krabíc od zábavnej pyrotechniky, obalov zo svetlíc, alebo zvyšky prskaviek. Všade boli porozhadzované fľaše od alkoholu, a to nie len z lacného vína, ale aj z drahšieho alkoholu.

Mnohí občania mesta si zvykli na to, že neporiadok za nich niekto uprace. Pracovníci mestského úradu robia všetko preto, aby bol v meste poriadok, avšak nie vždy sa nám to darí tak, aby sme boli spokojní my, ale predovšetkým Vy, vážení spoluobčania. V súčasnosti je menší počet pracovníkov na aktivačných prácach, pretože značná časť obyvateľov odišla za prácou do zahraničia a taktiež nie všetci majú záujem o túto prácu.  Zabezpečuje sa upratovanie v celom meste v dopoludňajších hodinách, ale  aj popoludní a tiež sú zabezpečované služby aj počas víkendov a sviatkov. Preto skúsme byť všetci dôslednejší a zodpovednejší k sebe samým a neničme si naše mesto odpadkami.  V súčasnosti v meste je viac turistov, tak sa snažme, aby si turisti odniesli z nášho mesta len tie najlepšie spomienky.