Mesto Krompachy v spolupráci s Maticou slovenskou a Rímskokatolíckym farským úradom v Krompachoch tradične na sklonku novembra pripravuje významné podujatie, do ktorého sa zapájajú nielen miestne základné, či stredné školy, ale aj školy z okolitých obcí.  V tomto roku sa do súťaže zapojilo viac ako 140 súťažiacich, rozdelených do deviatich kategórií. Okrem domácich recitátorov mali svoje zastúpenie aj školy zo Sloviniek, Richnavy, Margecian, Jakloviec, Veľkého Folkmára, Gelnice, Nálepkova, Smižian, Markušoviec, Spišského Hrušova, Spišských Vlách, Jablonova a Spišského Hrhova.

Konkurencia je z roka na rok silnejšia a tento ročník nebol žiadnou výnimkou. Do súťaže sa zapojili žiaci z 22 základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja. Porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších.

Ocenenie víťazov prebehlo v Dome kultúry. Odtiaľ si najlepší prednášajúci prevzali z rúk primátorky mesta, Ing. Ivety Rušinovej knihy a diplomy.