Osobnosti a ocenenia mesta 2017

 Cena mesta

Mgr. Lenke Šoldrovej

za úspešnú reprezentáciu mesta v mažoretkovom športe a za výborné dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Slovenska, Európy a sveta

 

Cena primátora mesta

Oľga Dzimková

za humánny a profesionálny prístup k práci v zdravotníctve

 

Ing. Jana Tureková

za organizovanie odberov, aktívne darovanie krvi a za vedenie miestneho spolku SČK a osobnú angažovanosť v Územnom spolku SČK

 

Mgr. Jozef Palušák

za rozvoj duchovného života v Krompachoch pri príležitosti životného jubilea

 

Ľubomír Bravčok

za získanie Kňazovického medaily za bezplatné darcovstvo krvi

 

Mgr. Darina Kandrová

za úspechy v súťažiach so žiakmi  z marginalizovaných skupín v oblasti umeleckého slova a divadelnej tvorby

 

Mgr. Slavomíra Kašická

za pedagogickú činnosť a dlhoročné vedenie školy

 

Mgr. Anna Pustayová

za dlhoročnú prácu pedagóga a aktívnu činnosť v spoločenských organizáciách

 

Čestné uznanie  primátora mesta

Gizela Ščurková

za aktívnu činnosť v miestnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

 

Silvia Vojteková

za aktívnu činnosť v miestnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

 

Róbert Tejbus

za dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Slovenska v kulturistike a za úspešnú reprezentáciu mesta

  

Osobnosti a ocenenia mesta 2018

Cena mesta

Eduard Hinďoš in memoriam

za pedagogickú činnosť a dlhoročné vedenie školy

 

Mgr. František Bekeš

za pedagogickú činnosť a dlhoročné vedenie školy

 

Ing. Imrich Holečko

za dlhoročnú činnosť v oblasti športu a reprezentáciu mesta Krompachy

 

Cena primátora mesta

Alena Dachová

za dlhoročné pôsobenie v školstve

 

Anna Kraková

za dlhoročnú činnosť v mestskej organizácii Únie žien Slovenska v Krompachoch

 

Ružena Kyseľová

za aktívnu a dlhoročnú činnosť v Dennom centre seniorov v Krompachoch

 

Helena Böhmerová

za aktívnu a dlhoročnú činnosť v Dennom centre seniorov v Krompachoch

 

Osobnosti a ocenenia mesta 2019

Cena mesta

Stanislavovi BARBUŠOVI

za aktívnu prácu v prospech mesta Krompachy

 

MUDr. Eve BÖHMEROVEJ

za zdravotnú starostlivosť občanov

 

Lucii KOPČANOVEJ

za úspešnú reprezentáciu mesta Krompachy v športovej streľbe SKEET

 

Čestné uznanie primátora mesta

Mgr. Anne MOSINOVEJ

za aktívnu prácu v mestskej organizácii Únie žien Slovenska v Krompachoch

 

Ing. Vladislavovi MÜLLEROVI

za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi