Oficiálny začiatok školského roka pre jednotlivé základné školy je v pondelok, 4. septembra 2017 o 8:00 hod.. V školskom roku 2017/2018 otvorí základná škola na ulici SNP štyri nulté triedy, ktoré bude navštevovať 52 detí. Do školských lavíc základnej školy na ulici Zemanská zasadne v tomto školskom roku 30 prvákov, rozdelených do dvoch tried. Dve nové triedy otvorí aj základná škola na Maurerovej ulici, ktorá privíta 45 prvákov. 

Okrem školskej tašky, či peračníka budú budúci prváčikovia potrebovať aj ďalšie pomôcky. Zoznamy pomôcok nájdete aj na webových sídlach samotných škôl.

Neodmysliteľnou súčasťou školských aktivít sú aj záujmové útvary, ktoré ponúkajú nielen základné školy, ale aj Centrum voľného času Prima, či Základná umelecká škola, v ktorej od 4. do 11. septembra 2017 v čase od 13:00 do 17:00 hod. bude prebiehať 2. kolo zápisu. Stačí si len vybrať.