Správca: 

Mgr. Katarína Fecková

Predseda správnej rady:

Ing. Ján Zahuranec

Správna rada:

Mgr. Oľga Dzimková, Anna Nemčíková, Ing. Alena Ontková, PhDr. Imrich Papcun, Marta Bátorová

Revízor:

Ing. Eva Stehlíková

 

kontakt: katarina.feckova@krompachy.sk