V utorok 6. decembra 2016 sa uskutočnila mimoriadna obhliadka mosta č. 547020 cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547. Obhliadka potvrdila kritický havarijný stav, ktorý vo svojej správe definoval autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske stavby a statiku stavieb. Na základe zistených skutočností odborná komisia odporučila uzavretie mosta č. 547020 cez Ružín.  

Tu nájdete aktualizované informácie týkajúce sa uzávierky mosta:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/