Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške  4.500 EUR.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 7.11.2016 a ukončená 5.12.2016 o 12.00 hod.

 

Do termínu uzávierky bolo v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručených na Mestský úrad 6 obálok:

 

1. Obálka ev.č. MaRR 22158/2016, doručená 29.11.2016 o 10.35 hod.

Miroslav Dutko, Hlavná 17, Krompachy

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 4.510,00 EUR

 

2. Obálka ev.č. MaRR 22283/2016, doručená 5.12.2016 o 7.55 hod.

Ing. Lukáč Andrejco, Jovsa č. 47, Jovsa

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.850,00 EUR

 

3. Obálka ev.č. MaRR 22284/2016, doručená 5.12.2016 o 8.00 hod.

JUDr. Marián Rušin, PhD., Slovinská 4, Krompachy

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.125,00 EUR

 

4. Obálka ev.č. MaRR 22285/2016, doručená 5.12.2016 o 8.00 hod.

Ing. Stanislav Kandrik, Železničná 1020/72, Spišské Vlachy

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.555,59 EUR

 

5. Obálka ev.č. MaRR 22313/2016, doručená 5.12.2016 o 11.20 hod.

Lucia Novotná, Javorová 12, Spišská Nová Ves

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.800,00 EUR

 

6. Obálka ev.č. MaRR 22314/2016, doručená 5.12.2016 o 1150 hod.

Ladislav Novotný, Trieda 1. mája, Spišská Nová Ves

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.400,00 EUR

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch bude kúpna zmluva uzavretá s navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou:

 

Ing. Lukáč Andrejco, Jovsa č. 47, Jovsa

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 5.850,00 EUR

 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 08.12.2016

Zverejnené na www.krompachy.sk: 08.12.2016