Mikulášska slávnosť je spojená s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka, ako aj výzdoby v meste. Ani tento rok nechýbalo mikulášske predstavenie pre malých aj veľkých. Mesto Krompachy pripravilo pre najmenších obyvateľov dve predstavenia a tak okrem Mikuláša k nám do Krompách zavítala aj veselá dvojica Smejko a Tanculienka.  Radosť v očiach všetkých detí bola jasným dôkazom toho, že išlo o skutočne vydarené predstavenia, ktoré boli vypredané do posledného miesta.

Deti spoločne so Smejkom a Tanculienkou privolali Mikuláša, ktorý ich so svojimi pomocníkmi privítal a všetkých obdarúval. Spolu s Mikulášom prišiel aj čert. Ten mal deťúrence postrašiť, no jeho zámer sa mu veľmi nepodaril, pretože mnohé deti boli suverénne, i keď niektoré strach predsa len premohol.

Na námestí sa pomaly zbierali ľudia, ktorých neodradilo ani mrazivé počasie a tak netrpezlivo vyčkávali Mikuláša, aby nám slávnostne rozsvietil vianočný stromček a výzdobu v meste. Čakanie nám spríjemnili žiaci z miestnej Základnej umeleckej školy. Tí nám svojou hrou na gitare a piesňami navodili príjemnú vianočnú atmosféru.

 

Mikuláš konečne prišiel rozdať radosť aj na námestie a správcovi rímskokatolíckej farnosti Mgr. Jozefovi Palušákovi nebránilo nič, aby nám posvätil vianočný stromček ako aj výzdobu v meste. Následne po rozsvietení výzdoby si všetci prítomní mohli vychutnať divadlo odohrávajúce sa priamo nad ich hlavami. Čerešničkou na torte bol tradičný ohňostroj.

Okrem radosti priniesol Mikuláš do nášho mesta aj atmosféru prichádzajúcich Vianoc.

 

Stromček už svieti, výzdoba tiež. Pripomeňme si tento deň ešte raz vo fotkách.